Sơn sướng âm ỉ vì nghe người yêu rót mật vào tai, bỗng một câu nói của nàng khiến anh cảnh giác rồi hiểu ra: nàng đang ghen.
 
Top