Phần đuôi lông mày được tỉa cao, lông mày được tỉa không quá dài không quá ngắn,...sẽ giúp bạn có đôi lông mày trông thật tự nhiên.
Đầu tiên, dùng kéo cắt tỉa lông mày cho phù hợp, hài hòa. Cắt sao cho không ngắn quá, cũng không dài quá.
Dùng lược chải và sạch những sợi lông mày bạn vừa cắt.
Dùng phấn cùng với màu lông mày chuốt cẩn thận từ đầu lông mày...
...đến khu vực giữa lông mày.
và cuối cùng từ phần đỉnh lông mày đến cuối chân mày.
Cuối cùng dùng lược chuốt lại, hướng lên trên cho thật tự nhiên.Đôi lông mày tự nhiên giúp gương mặt của bạn thật hài hòa.
 
Top