Mỗi tối Quang bất lực nhìn vợ đi chơi. Nhiều lần, Quang tìm cách góp ý nhưng Linh vợ anh tuyên bố: “Ngày trước anh đi chơi, tôi đâu có cấm. Giờ, người đi chơi phải là tôi”.
 
Top